Produkter och tjänster inom leverantörsintegration


FS System arbetar med egenutvecklade produkter och tjänster inom leverantörsintegration.

Vi utvecklar system, så att våra kunder kan arbeta effektivare och uppnå bättre kvalitet, ökad lönsamhet och få en snabbare time to market. Vi kopplar ihop kunders och leverantörers affärssystem på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. På så vis kan kunderna sänka kapitalbindningen och höja effektiviteten i säljprocessen.

Vi har två huvudprodukter inom leverantörsintegration Produktguiden och BIS.

All vår personal har specialistkompetens och har jobbat inom IT-branschen med system, e-handel och integration under lång tid.

BIS

Business Integration Server är integrationsmotorn i inköps-processen

Produktguiden

Produktguiden ger aktuell, korrekt och användarvänlig produktinformation